'हरीपूर' शहराचे निवासी उपनगर !
स्वच्छ हवा, उजेड, मोठे रस्ते, भरपूर झाडे यांचा हा परिसर....
प्रदूषण, गोंगाट, गडबड यांपासून दूर
तरीही शहरातीलच एक !

इथे मिळेल प्रत्येक घराला मोकळी गच्ची, जिथं कुटुंबाला लाभेल
शुभ्र आकाश, मोकळी हवा आणि निसर्गाचा अविष्कार

Reserved Car Parking
Modern Specifications
Lift with Battery Backup
Decorative Entrance Gate

नॅशनल बँकेकडून होम लोनची सोय.
PMAY (CLSS) योजने अंतर्गत
२.६७ लाख पर्यंतचे अनुदान (पात्रतेनुसार)

साईट 'मोरया रेसीडेन्सी', बागेतील गणपती मंदिराजवळ,
साळुखे हायस्कूलसमोर, हरीपूर

 

click and see the map
Gallery